Pedagogisch project

Als je kiest voor RHIZO Hotelschool Kortrijk, waar kies je dan voor? Je ontdekt het hier.

In onze school die leerplichtonderwijs inricht, bieden we inspirerend onderwijs en warme opvoedingsondersteuning aan jonge mensen van 12 tot 18 jaar om hen aan te zetten tot democratisch burgerschap, hun talenten te ontplooien en sterk in het (samen)leven te staan.

ALS SCHOOLTEAM ENGAGEREN WE ONS VOOR WE …

01 Een open en verbindende school

 • Waar elke leerling zich thuis mag voelen.
 • Waar verbinding centraal staat, tussen leerlingen en met personeel.
 • Waar iedereen elkaar kent en elkaar met de nodige zorg bijstaat.
 • Waar je je talenten kan ontdekken en ontplooien.

02 Levensecht, ervaringsgericht en fantasierijk onderwijs

 • Levensecht onderwijs waarbij we aansluiting zoeken met de echte wereld.
 • Ervaringsgericht onderwijs waarbij we het belangrijk vinden dat je al doende veel kan bijleren.
 • Fantasierijk onderwijs om de verbeeldingskracht van elke leerling te prikkelen.

03 Leerlingen met passie

 • Om je talenten te ontdekken.
 • Om het nodige vertrouwen in jezelf op te bouwen.
 • Om te durven ondernemen.
 • Om op een positieve mondige manier in het leven te staan.
 • Om te durven dromen.