Leerlingenraad

Leerlingen, laat je stem horen!

Het is onze taak om te streven naar een kwaliteitsvolle school. De belangrijkste partner in het streven naar die kwaliteitsvolle school zijn onze leerlingen. De inspraak van leerlingen in het beleid van de school en de verdere uitbouw van de school vinden we ontzettend belangrijk. Deze inspraak wordt concreet georganiseerd via de leerlingenraad. Deze leerlingenraad wordt gecoacht door een aantal leerkrachten en leden van het ondersteunend personeel, maar wordt vooral door de leerlingen vorm gegeven.