lid van de Europese Associatie van Hotel – en Toerismescholen​

RHIZO Hotelschool Kortrijk is deel van een netwerk. Wij zijn lid van de Europese Associatie van Hotel – en Toerismescholen

RHIZO Hotelschool Kortrijk is aangesloten bij AEHT, de Europese Associatie van Hotel – en Toerismescholen.

Deze organisatie wil een netwerk van hotel – en toerismescholen over de grenzen heen vormen en dit zowel op het niveau van de leerlingen als de leerkrachten en het (midden)kader.

Binnen dit netwerk wordt vakkennis gedeeld, worden de evoluties binnen Europa voor wat betreft het culinaire en de dienstverlening gevolgd en worden jongeren en volwassenen uitgedaagd om met een open geest kritisch bezig te zijn met hun vakgebied.

In ieder land waar een school aangesloten is bij AEHT wordt een National Representative verkozen voor een periode van 4 jaar. Voor België is dit Sanne Huygens, directeur Technisch Atheneum, Campus Wemmel. De National Representatives vormen samen de Excecutive Board, die twee keer per jaar vergadert. Uit de Executive Board worden een presens en 6 vice-presens gekozen, eveneens voor een periode van 4 jaar, die samen het Presidium vormen.

Ieder aangesloten land kan er voor kiezen om met een of meerdere scholen een activiteiten te organiseren. Eén van die activiteiten is The Annual Conference. Aan deze jaarlijkse bijeenkomst, die een week duurt, nemen meer dan zeshonderd mensen deel uit een dertigtal Europese landen. Onder hen bevinden zich een tweehonderdvijftig leerlingen die het in gemengde teams tegen elkaar opnemen in tien verschillende disciplines: Pastery, Culinary Art, Decathlon, Restaurant Service, Wine Service, Cocktail, Barista, Front Office, Hospitality Management en Tourist Destination.

Verschillende hotel– en toerismescholen slaan de handen in elkaar om België nog beter op de kaart van de gastvrijheid te plaatsen!

Voor meer info kun je terecht bij Wim De Pue.