Betaalbaar onderwijs

RHIZO Hotelschool Kortrijk biedt uitdagend én betaalbaar onderwijs aan. Lees hieronder hoe we dat doen.

In RHIZO Hotelschool Kortrijk bieden wij kwaliteitsvolle opleidingen aan. We houden er bovendien rekening mee om alles betaalbaar te houden. Bij de start van het schooljaar ontvangt u de budgetnota met de geraamde kostprijs per schoolrekening.

Heb je vragen over de schoolrekening, een studietoelage of maak je je zorgen over de betaling van de schoolrekeningen, dan kan je terecht bij onze sociale dienst. We behandelen je vraag met zorg en in alle discretie.