Begeleiding op onze school

Uiteraard staat het hele team van RHIZO Hotelschool voor je klaar. Hieronder ontdek je wie er allemaal voor jou zorgt.

Een belangrijke rol die voor school is weggelegd, is de leerlingenbegeleiding.

Iedereen die op onze school werkzaam is, is op de één of de andere manier bij leerlingenbegeleiding betrokken. Bij de vakleerkrachten kan je terecht met problemen inzake hun vak. Begrijp je bepaalde zaken niet? Heb je vragen rond de leerstof? Spreek de vakleerkracht hierover gerust aan. 

De opvoeders staan ter beschikking voor praktische en administratieve vragen en/​of problemen. Je kan hiervoor op het secretariaat terecht. 

De klassenleerkrachten spelen een centrale rol in de leerlingenbegeleiding op onze school. Heb je een probleem, een vraag? Wil je hierover met iemand spreken? Je kan hiervoor zeker bij je klassenleerkrachten terecht. 

De leefcoach, meneer Louis Van Neste, vormt samen met de klassenleerkrachten een tandem in de leerlingenbegeleiding op onze school. Hij heeft een luisterend oor of een helpende hand bij kleine en grote problemen ( bijvoorbeeld: een thuissituatie die het studeren moeilijk maakt, aanpassingsproblemen, gedragsproblemen…). 

Wil je met hem praten, dan spreek je af tijdens een pauze. In geval van nood ga je rechtstreeks naar hen, na je vakleerkracht verwittigd te hebben. 

Onze leefcoach staat elke lesdag voor je klaar​.Je kan hem bereiken via mail of via Smartschool. De leefcoach maakt dan een afspraak met jou op het moment dat het voor jou past. 

Mevrouw Inès Vanneste staat in voor de begeleid leren klas. 

Onze GOK-coördinator is mevrouw Katrijn De Decker. 

Ook de begeleidingsplannen en de leerzorg worden opgenomen door mevrouw Katrijn De Decker.

Je kan bij mevrouw Cathy Labie terecht voor remediëring voor het vak praktijk. 

Ook de directie is bij de leerlingenbegeleiding betrokken. Je kan hiervoor bij de mevrouw Craeynest terecht. Voor een afspraak ga je gewoon even op het bureau langs. 

Ook het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding) neemt een actieve rol op in de leerlingenbegeleiding. Je kan bij hen terecht voor al je persoonlijke problemen of om advies te vragen bij studiekeuzeproblemen. Je kan het CLB ook rechtstreeks contacteren: Kasteelstraat 29, 8500 Kortrijk, 056 249 700

Deze verschillende betrokken partners komen regelmatig samen. Indien ze merken dat er verdere begeleiding nodig is, zullen ze samen met jou externe hulp en begeleiding zoeken.