Pedagogisch project

Als je kiest voor RHIZO Hotelschool Kortrijk, waar kies je dan voor? Je ontdekt het hier.

Waarnaar wij streven voor onze leerlingen

Wij streven ernaar dat leerlingen de veelzijdigheid van het métier helemaal onder de vingers krijgen en groeien in vakmanschap.

We willen dat ze de smaak van het ondernemerschap te pakken krijgen, dat ze gestimuleerd worden in goesting én inzicht om zaak te maken van hun talent.

We willen bij hen gastheerschap bewerkstelligen, niet alleen als professionele competentie maar vooral als levenshouding.

Hoe we dit willen realiseren

Om dit te bereiken maken we ons onderwijs zo levensecht mogelijk, we zorgen voor de aansluiting met de echte wereld buiten de school op tal van manieren.

We kiezen voor ervaringsgerichte manieren van werken waarbij al doende leren in alles voorop komt te staan.

We zetten in op fantasierijk onderwijs waarmee we de verbeeldingskracht van onze leerlingen voortdurend willen prikkelen.

Van waaruit we dit willen realiseren

In dit alles neemt de onderwijsprofessional een fundamentele plaats in. Elke leraar is chef’, een leermeester die zijn expertise overdraagt aan zijn leerling in een unieke leerrelatie.

Ernaast is elke leraar ook gastheer die elke leerling open en warm bejegent, ervoor zorgt dat deze zich thuis voelt.

Elke leraar is steeds ambassadeur van de school.